Minecraft

เกมออนไลน์ Minecraft สร้างสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัยเพื่อเด็กออทิสติก

Minecraft

สำหรับเด็กออทิสติก ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมออนไลน์อาจเต็มไปด้วยชีวิตออฟไลน์ ชุมชนที่ Autcraft ซึ่งสร้างขึ้นจากเวอร์ชันปรับแต่งของเกมออนไลน์ยอดนิยม Minecraft ได้ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างสนามเด็กเล่นเสมือนจริงที่ปลอดภัย

ในกระบวนการนี้ พวกเขาอาจแสดงให้เห็นถึงชนิดของสภาพแวดล้อมที่มีการกรองและมีโครงสร้างซึ่งจะมีการขัดเกลาทางสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่โลกออนไลน์และออฟไลน์ปะทะกัน

ในการวิจัย ฉันได้ทำงานร่วมกับสมาชิกของชุมชน Autcraft เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นว่าพวกเขาดูแลเด็กออทิสติกให้ปลอดภัยในขณะที่เล่นได้อย่างไร ฉันพบว่าพวกเขาใช้การผสมผสานของการปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ของ Minecraft เอง (เรียกว่า “การดัดแปลง”) และโครงสร้างหรือกฎทางสังคม

Autcraft ใช้ Minecraft เพื่อทำสิ่งสำคัญสี่ประการสำหรับเด็กออทิสติก: มันทำให้พวกเขามีโครงสร้าง สร้างพื้นที่ทางสังคมที่ปลอดภัย ให้พวกเขากรองประสบการณ์ของพวกเขาในรูปแบบต่างๆ และช่วยให้พวกเขาปลดปล่อยจินตนาการของพวกเขา

สนามเด็กเล่นที่มีโครงสร้าง

โลกของเกมออนไลน์ Minecraft มีโครงสร้างตั้งแต่เริ่มต้น เนื่องจากเกมออนไลน์มีขอบเขตและกฎเกณฑ์ที่ผู้เล่นต้องปฏิบัติตาม ชุมชน Autcraft ใช้ปลั๊กอินซอฟต์แวร์พิเศษเพื่อทำให้โลกของเกมง่ายขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เล่นที่อายุน้อยกว่า

ตัวอย่างเช่น ผู้เล่นสามารถทำเครื่องหมายแปลงที่ดินของตนเองเพื่อให้พวกเขาและเพื่อนที่ระบุ เป็นคนเดียวที่สามารถสร้างที่นั่นได้ สิ่งนี้จะป้องกันไม่ให้ผู้เล่นคนอื่นเปลี่ยนบ้านและสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต

นอกเหนือจากโครงสร้าง “physical” แบบนี้แล้ว ชุมชน Autcraft ยังมีโครงสร้างทางสังคมอีกด้วย สิ่งนี้อยู่ในรูปของกฎเกณฑ์ที่สมาชิกในชุมชนทุกคนต้องปฏิบัติตาม